Luft-til-vand varmepumpen adskiller sig
fra andre varmepumper, idet den indeholder en overhedningsvarmeveksler.
Varmeveksleren bevirker, at det varme vand kan opvarmes til høje temperaturer,
uden at dette påvirker/belaster varmepumpens kompressor og dermed el-forbruget.
Anlægget er via varmeveksleren i stand til at afpasse sin belastning på
kompressoren, og dermed el-forbruget. Samtidig kan anlægget uden ekstra
omkostninger levere en høj temperatur på det varme vand.

Luft-til-vand
varmepumpen – et godt alternativ
til eksisterende
opvarmningsmetoder. Tæt på at være lige så effektiv som jordvarmeanlæg. Lang
holdbarhed, høj ydelse og gennemtænkt funktion. Kontrastrigt display og nem
menu styring. Kan kombineres med solcelle-anlæg eller solfangere.

Nedenstående anlæg er dem vi anbefaler, men vi forhandler
også andre anlæg.

 

Daikin Altherma

Lavtemperatur til montering på væg.

 

Daikin Altherma

Lavtemperatur gulvmodel.

 

Daikin Emura

Højtemperatur gulvmodel

 

Mitsubishi Ecolution

Højeffektiv gulvmodel